Nếu bạn vừa mới nâng cấp iphone hoặc ipod của bạn để mới iOS 4.2, sau đó bạn có thể bị sốc để tìm tất cả các phương tiện truyền thông của bạn là mất tích. Nếu video của bạn xuất hiện không tồn tại hoặc âm nhạc và hình ảnh của bạn đã biến mất sau khi chạy bản Cập Nhật không có không cần phải lo sợ! Bạn đang có khả năng bị iOS 4 Không có nội dung bạn có thể tải nhạc từ iTunes lỗi.

A simple fix for this problem is to connect your idevice to your computer and allow iTunes to open.

Tiếp theo, chọn các điện thoại hoặc ipod touch từ danh sách các thiết bị và nhấp vào “Âm nhạc”.

Chơi một bài hát từ thư viện và sau đó re-sync.

Cuối cùng, đẩy ra và bấm ngắt kết nối thiết bị cảm ứng táo của bạn từ máy tính.

Tất cả những gì nên bây giờ trở lại bình thường!