Có vẻ là công ty đăng ký tên miền Công nghệ Ascio has been targeted by a group of turkish hackers. Kết quả là, nhiều trang web bao gồm cả các tập đoàn lớn bao gồm cả Acer và United Parcel Service đang bị chuyển hướng, tạo cho họ sự xuất hiện của bị hack. Trong khi điều này không ảnh hưởng đến các máy chủ lưu trữ dữ liệu thuộc sở hữu của các công ty bị ảnh hưởng, nó làm cho nó không thể cho khách hàng để tiếp cận với các trang web như các hồ sơ whois được đẩy ra ngoài và các nhà cung cấp DNS Cập Nhật hồ sơ của họ.

We expect many more customers to become exposed as these records propagate and warn users not to send sensitive data (Ví dụ như vận chuyển, khách hàng, hoặc thông tin thẻ tín dụng) để các nhà cung cấp bị ảnh hưởng cho đến vấn đề này được giải quyết.