Trang web GainesvilleComputer.com được điều hành bởi Kevin Hart, một nhà tư vấn kỹ thuật với hơn một thập kỷ kinh nghiệm với công nghệ thông tin, lập trình, thiết kế web, an ninh, và đa phương tiện.

Qua cuối cùng 10 năm qua, Kevin Hart has provided technical guidance and new media services to numerous clients throughout Florida and the globe. Since 2002 Kevin đã góp phần tin tức và tài liệu video đến các đại lý phương tiện truyền thông độc lập, collaborating with fellow reporter and film-maker Brian Conley to develop the Sống ở Baghdad dự án, one of the first ever online video series. The project has since burgeoned into its own citizen journalism training and consulting syndicate, Nhỏ Tin thế giới.

Trong 2006, Kevin sang Gainesville để theo đuổi lợi ích học thuật của mình ở nhân chủng học, truyền thông đại chúng, and informatics at The University of Florida. After graduating with high honors, Kevin quay trở lại tình yêu của Anh của việc cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. His current clients include businesses in the fields of medical devices, kỹ thuật ứng dụng, phương tiện thông tin, nhà hàng, quản lý bất động sản, quản lý thông tin, trông cây, y tế và các tổ chức phi chính phủ (NGOs).

Xem đầy đủ curriculum Vitae