Kung hindi mo nais ang iyong homepage ng Google sa pagkakaroon ng isang background image tulad Bing paghahanap, diyan ay isang simpleng ayusin – baguhin ang http:// sa iyong lokasyon sa bar na https://

Tandaan na dapat mo ring gamitin ang www. subdomain para sa mga ito sa trabaho! A complete url should now look like this:

https://www.google.com/

Kasalukuyang pagbabago na ito ay magdadala sa likod ng mga klasikong puti ang background mo ay lumago sa pagmamahal, at ito ay mas ligtas! https creates a secure connection between your browser and Google so it is more difficult for others to snoop in on what you are searching for.