Ang GainesvilleComputer.com website ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Kevin Hart, isang teknikal na consultant sa higit sa isang dekada ng karanasan sa Information Technology, programming, web disenyo, katiwasayan, at multimedia.

Higit sa huling 10 taon, Kevin Hart has provided technical guidance and new media services to numerous clients throughout Florida and the globe. Since 2002 Kevin ay contributed ng balita at dokumentaryo ng mga video sa Independent saksakan ng media, collaborating with fellow reporter and film-maker Brian Conley to develop the Buhay na buhay sa Baghdad proyekto, one of the first ever online video series. The project has since burgeoned into its own citizen journalism training and consulting syndicate, Maliit na World News.

Sa 2006, Kevin inilipat sa Gainesville upang ituloy ang kanyang akademikong mga interes sa Antropolohiya, mass communication, and informatics at The University of Florida. After graduating with high honors, Kevin sa kanyang pag-ibig sa pagbibigay ng Impormasyon sa Teknolohiya solusyon sa mga negosyo at mga mamimili. His current clients include businesses in the fields of medical devices, engineering, balita media, restaurant, real estate management, sa pamamahala ng impormasyon, pagsasaka, pangangalaga ng kalusugan at Non-Governmental Organization (Mga NGO).

Tingnan ang kumpletong kurikulum bitey