ปรากฏขึ้นที่นายทะเบียนโดเมน Ascio เทคโนโลยี has been targeted by a group of turkish hackers. เป็นผลจากการ, เว็บไซต์หลายที่รวมทั้งบริษัทที่สำคัญรวมถึงเอเซอร์และยูไนเต็ดพีเอสจะถูกเปลี่ยนเส้นทาง, การให้ลักษณะที่ปรากฏของกำลัง hacked. ขณะนี้ไม่มีผลที่เซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ข้อมูลที่เป็นเจ้าของ โดยบริษัทได้รับผลกระทบ, มันทำให้มันเป็นไปไม่ได้สำหรับลูกค้าในการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้เป็นระเบียน whois ถูกกีดกันออก และ DNS ให้บริการปรับปรุงระเบียนของพวกเขา.

We expect many more customers to become exposed as these records propagate and warn users not to send sensitive data (เช่นการจัดส่ง, ลูกค้า, หรือข้อมูลบัตรเครดิต) การให้บริการที่ได้รับผลกระทบจนถึงปัญหานี้สามารถแก้ไขได้.