இருட்டடிப்பு போதிலும் விக்கிப்பீடியா அணுக வேண்டும்? உங்கள் பிடித்த உலாவியில் Adblock பிளஸ் பயன்படுத்தவும்!

 

வெறுமனே adblock விருப்பங்களை கையேடு வடிகட்டி பட்டியல் கீழ் இந்த வடிகட்டி சேர்க்க:

meta.wikimedia.org / W / index.php?தலைப்பு = சிறப்பு:பதாகை ஏற்றி&பதாகை = இருட்டடிப்பு&பிரச்சாரத்தின் = ஆங்கிலம் விக்கிப்பீடியா இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது&பயனர் = en&DB = enwiki&SITENAME = விக்கிபீடியா&நாட்டின் =

புதுப்பித்து நீங்கள் ராக் தயாராக உள்ளன.

இப்போது நீங்கள் உங்கள் விக்கிபீடியா பெற்றுவிட்டோம் என்று அது இணைய அழிக்கும் முன் உங்கள் அரசியல்வாதிகள் அழைப்பு மற்றும் SOPA மற்றும் PIPA நிறுத்த இன்னும் சொல்ல நேரம் உள்ளது!