Ако не ви се допаѓа вашето почетната страница на Google има позадина како Бинг пребарување, постои едноставен фикс – промена на http:// во локациската лента за https://

Забележете дека исто така мора да го користат www. поддомен за ова да работи! A complete url should now look like this:

https://www.google.com/

Во моментов се менува ова ќе се врати на класичната бела позадина имаш порасна на љубовта, и тоа е посигурна! https creates a secure connection between your browser and Google so it is more difficult for others to snoop in on what you are searching for.