თუ არა თქვენს Google გვერდი მქონე ფონის სურათის მსგავსად ბინგ ძებნა, არსებობს მარტივი სარემონტო – შეცვლა http:// თქვენი ადგილმდებარეობის ბარი, რათა https://

გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ უნდა გამოიყენოთ www. subdomain ამ მუშაობა! A complete url should now look like this:

https://www.google.com/

მდგომარეობა იცვლება ამ მოიტანს უკან კლასიკური თეთრ ფონზე თქვენ გაიზარდა სიყვარულს, და ეს კიდევ უფრო უსაფრთხო! https creates a secure connection between your browser and Google so it is more difficult for others to snoop in on what you are searching for.