એવું દેખાય છે કે જે ડોમેઇન રજિસ્ટ્રાર Ascio ટેકનોલોજીસ has been targeted by a group of turkish hackers. પરિણામે, એસર અને યુનાઇટેડ પાર્સલ સર્વિસ સહિત મોટા કોર્પોરેશનો તે સહિત અનેક વેબસાઇટ્સ પુનઃદિશામાન કરવામાં આવી રહી છે, તેમને hacked દેખાવ આપી. જ્યારે આ સર્વરો હોસ્ટિંગ અસરગ્રસ્ત કંપનીઓ દ્વારા માલિકીની માહિતી અસર કરતું નથી, તે અશક્ય ગ્રાહકો આ વેબસાઇટ સુધી પહોંચવા માટે બનાવવા તરીકે whois રેકોર્ડ બહાર દબાણ છે અને DNS પ્રબંધકો તેમની રેકોર્ડ સુધારો નથી.

We expect many more customers to become exposed as these records propagate and warn users not to send sensitive data (શીપીંગ, જેમ કે, ગ્રાહક, અથવા ક્રેડિટ કાર્ડ માહિતી) અસરગ્રસ્ત પ્રબંધકો સુધી આ મુદ્દો ઉકેલાઈ છે.