માટે અંધારપટ હોવા છતાં વિકિપીડિયા વપરાશ જરૂરી? તમારા મનગમતા બ્રાઉઝરમાં Adblock પ્લસ વાપરો!

 

ખાલી adblock વિકલ્પો જાતે ગાળક યાદી હેઠળ આ ગાળક ઉમેરો:

meta.wikimedia.org / w / index.php?શીર્ષક = ખાસ:બેનર લોડર&બેનર = અંધારપટ&અભિયાન = ઇંગલિશ વિકિપીડિયા બ્લેકઆઉટ&વપરાશકર્તા = યુનાઇટેડ&DB = enwiki&sitename = વિકિપીડિયા&દેશમાં =

પુનઃતાજું અને તમે રોક તૈયાર છે.

હવે તમે તમારા વિકિપીડિયા પુરો પાછા તમારા રાજકારણીઓ કોલ અને તેમને કહી SOPA અને PIPA બંધ થાય તે પહેલાં ઇન્ટરનેટ નાશ સમય છે!