به نظر می رسد که ثبت دامنه فن آوری های Ascio has been targeted by a group of turkish hackers. در نتیجه, بسیاری از وب سایت از جمله کسانی که از شرکت های بزرگ از جمله ایسر و خدمات متحده بسته می شوند هدایت می شوید., دادن به آنها ظاهر شدن هک. در حالی که این سرور میزبانی داده متعلق به شرکت های آسیب دیده را تحت تاثیر قرار نمی, آن را نشانی از آن را غیر ممکن را برای مشتریان برای رسیدن به این وب سایت به عنوان رکوردهای whois تحت فشار قرار دادند و ارائه دهندگان DNS سوابق خود را به روز رسانی.

We expect many more customers to become exposed as these records propagate and warn users not to send sensitive data (به عنوان حمل و نقل, مشتری, یا اطلاعات مربوط به کارت های اعتباری) ارائه دهندگان تحت تاثیر تا زمانی که این مسئله حل و فصل شده است.