Mae'n ymddangos bod y cofrestrydd parth Technolegau Ascio has been targeted by a group of turkish hackers. O ganlyniad,, llawer o wefannau gan gynnwys y rhai o gorfforaethau mawr, gan gynnwys Acer a Unedig Parsel Gwasanaeth yn cael ei ailgyfeirio, roi iddynt y golwg yn cael ei hacio. Er nad yw hyn yn effeithio ar y data a gweinyddwyr cynnal eiddo i'r cwmnïau yr effeithir arnynt, mae'n ei gwneud yn amhosibl i gwsmeriaid i gyrraedd y gwefannau hyn gan fod y cofnodion yn cael eu whois gwthio allan a darparwyr DNS diweddaru eu cofnodion.

We expect many more customers to become exposed as these records propagate and warn users not to send sensitive data (megis llongau, cwsmeriaid, neu gerdyn credyd wybodaeth) i ddarparwyr yr effeithir arnynt nes bod y mater hwn ei ddatrys.