Mae'r wefan GainesvilleComputer.com cael ei weithredu gan Kevin Hart, ymgynghorydd technegol gyda mwy na degawd o brofiad gyda Thechnoleg Gwybodaeth, rhaglennu, Dyluniad gwefan, diogelwch, ac amlgyfrwng.

Dros yr olaf 10 mlynedd, Kevin Hart has provided technical guidance and new media services to numerous clients throughout Florida and the globe. Since 2002 Kevin wedi cyfrannu newyddion a rhaglenni dogfen fideo i cyfryngau Annibynnol, collaborating with fellow reporter and film-maker Brian Conley to develop the Alive yn Baghdad prosiect, one of the first ever online video series. The project has since burgeoned into its own citizen journalism training and consulting syndicate, News Byd Bach.

Yn 2006, Kevin symud i Gainesville i ddilyn ei ddiddordebau academaidd yn Anthropoleg, cyfathrebu torfol, and informatics at The University of Florida. After graduating with high honors, Kevin ddychwelodd at ei gariad o ddarparu atebion Technoleg Gwybodaeth i fusnesau a defnyddwyr. His current clients include businesses in the fields of medical devices, peirianneg, cyfryngau newyddion, bwytai, rheoli ystadau go iawn, rheoli gwybodaeth, ffermio, gofal iechyd ac Anllywodraethol Sefydliadau (Cyrff anllywodraethol).

curriculum View cwricwlwm cyflawn