Č. IT zaměstnanců? No Problem!

Většina malých firem není potřeba plný úvazek podpůrný personál, ale když počítače nebo periferie zlomit, chcete mít pevné a to potřebujete udělat hned.

Víme, že podnikání!

Chápeme, že výpadky se rovná ztrátě obchodních, a snažíme se ujistěte, že nefunguje pro seniory se ti stane t!

Ze serveru podporuje řešení plochy údržby a tiskárny instalaci, zajistit vaše firmy zůstane nastavené pro špičkový výkon a dostane vás, kde je třeba! In this tough economy technology can make or break a small business, a dodáme služby potřebujete spravedlivý a dostupnou cenu!

Dostupné Služby zahrnují:

 • 24/7 Telefon, Podpora e-mailů a Live pro software a hardware, které jsou k dispozici
 • Operační systém a software Kalení a penetrační testování
 • Server, Workstation, a periferní nastavení a konfigurace
 • Garantované SLA pro odpovědi a zotavení časy, které jsou k dispozici
 • 24/7 Vzdálený dohled na firewally a životně důležité systémy
 • Hardware, Operační systém, a aktualizace softwaru
 • Vzdálená správa a zálohování důležitých dat
 • Vlastní programování a nasazení systému
 • Kabelové a bezdrátové sítě, nasazení
 • Hardware kontrolu a čištění
 • Bezpečnostní politiku, hodnocení a audity
 • Bezpečná likvidace starého hardwaru
Vzdálená správa a zálohování důležitých dat