Google gần đây đã thay đổi cách tìm kiếm của họ có vẻ phù hợp chặt chẽ hơn với các cải tiến được cung cấp bởi nhà cung cấp tìm kiếm đối thủ Bing, nhưng nhiều người sử dụng không thích giao diện mới. Nếu bạn vẫn thích giao diện cũ vẫn còn là một giải pháp dễ dàng: đơn giản chỉ cần đặt trang chủ của google và trang đánh dấu để bạn…

 Read More →