Nếu bạn đang sử dụng phiên bản mới mở văn phòng hoặc Libre Office trên máy tính macintosh bạn có thể gặp lỗi JRE sợ hãi. Lỗi này gây ra tất cả các loại của các vấn đề trong đó gây ra chương trình để đông và làm cho nó không thể hủy bỏ ra khỏi một số hộp đối thoại. May mắn thay, đó là một sửa chữa. For those of…

 Read More →