Nhiều người sử dụng đang thiếu phương tiện thông tin từ các thiết bị cảm ứng sau khi nâng cấp lên 4.2 – một sửa chữa đơn giản có thể khôi phục lại các bài hát không có trong bảng, Videos, và hình ảnh.

 Read More →