Ang GainesvilleComputer.com website ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Kevin Hart, isang teknikal na consultant sa higit sa isang dekada ng karanasan sa Information Technology, programming, web disenyo, katiwasayan, at multimedia. Higit sa huling 10 taon, Kevin Hart has provided technical guidance and new media services to numerous clients throughout Florida and the globe. Since 2002 Kevin has contributed…

 Read More →