Pagbawi kapag Google Apps nabigo ang Enterprise Ito ay isang kuwento tungkol sa IT, ang mga ulap at ang lahat ng mga dakila at kakilakilabot na mga bagay na mangyayari kapag ang dalawang magtagpo. In many ways cloud computing and Software as a Service (SaaS) ay isang pagpapala para sa mga hindi pinuno ang mga tauhan, overworked Information Technology departments who are expected to deliver the…

 Read More →