Kasunod malaswa Comodo labas ng mga sertipiko sa mga site tulad ng Google, we have now been made publically aware of the same thing happening at the Certificate Authority diginotar.nl. Ang isang sertipiko para sa *. google.com ay ibinigay, at ito ay lilitaw na ang tatanggap ay ang Iranian pamahalaan. Ito ay kasalukuyang hindi maliwanag kung bakit ang sertipikong ito ay ibinigay, but it is…

 Read More →