ฉันมักจะถามจากลูกค้า “ฉันจะทราบได้ว่าเว็บไซต์ใดเป็นวิธีการที่ปลอดภัยเพื่อเข้าชม?” ความเป็นจริง, อับ, is that you don’t. Even by using the very best anti-virus software and the most up-to-date browser, you can still be susceptible to viruses and other malware. Without locking a computer down to a point…

 อ่านเพิ่มเติม→