จำนวนลูกค้า Google Apps กำลังประสบปัญหาในการเข้าถึง Google Adsense หรือบริการ Doubleclick หลังจากที่บัญชีของตนได้รับการโยกย้ายหรือเปลี่ยนเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ Google Apps. This problem leaves users with no place to turn and no resolution in sight with disturbing messages like: เข้าถึงเราต้องขออภัยในความไม่สะดวก, but…

 อ่านเพิ่มเติม→