ถ้าคุณไม่ชอบหน้าแรกของ Google มีการค้นหาภาพพื้นหลังชอบ Bing, มีการแก้ไขอย่างง่าย – change the http:// in your location bar to https:// Note that you must also use the www. โดเมนย่อยสำหรับการทำงาน! A complete url should now look like this: https://www.google.com/ Currently changing this will…

 อ่านเพิ่มเติม→