మీరు ecommerce వెబ్సైట్ రన్ మరియు నోటీసు ఆదేశాలు నేడు అసాధారణంగా అనిపించవచ్చు నెమ్మదిగా ఉంటే, ఇది చెల్లింపులు సరిగా ప్రాసెస్ లేని కావచ్చు. కార్డ్, వీసా, PayPal, బాహుబలి, మరియు వికిలీక్స్ సేవా కత్తిరించిన కలిగి ఉన్న ఇతర సంస్థలు 4chan సమూహాలు వారి వెబ్సైట్లలో దాడులు బాధపడ్డాడు మరియు కలిగి “అనామక” who are using Direct Denial of…

 Read More →