నేను తరచుగా ఖాతాదారులకు ద్వారా అడిగిన AM “ఒక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి సురక్షితం ఉంటే ఎలా తెలుసు?”

రియాలిటీ, అకస్మాత్తుగా, is that you don’t. Even by using the very best anti-virus software and the most up-to-date browser, you can still be susceptible to viruses and other malware. Without locking a computer down to a point most would consider unusable, there will always be some potential for the bad guys and girls to get in and do terrible things. However, కొన్ని సాధారణ జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు.

మొదటి, మీరు నవీనమైన వైరస్ స్కానర్ లేకపోతే మీరు ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేయాలి. కొన్ని చాలా నమ్మకమైన ఉన్నాయి ఉచిత options on the right sidebar of this website that I recommend to home users. Corporate and business users should consider getting a business license that covers both their workstations and servers. It is important that the entire network is protected.

సెకను, వ్యతిరేక మాల్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ను ఇన్స్టాల్. Spybot Search and Destroy is a favorite of mine. There are also many other free and paid offerings available that also work. The advantage Spybot offers over some competition is the “వ్యాధి నిరోధక శక్తిని కనిగించుట” feature. When you immunize your computer with Spybot, మీరు ప్రమాదంలో ద్వారా వాటిని సందర్శించండి కాబట్టి తెలిసిన చెడ్డ వెబ్ సైట్లు వెంటనే బ్లాక్ ఉంటాయి.

మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కీపింగ్, వ్యతిరేక వైరస్, మరియు వ్యతిరేక మాల్వేర్ తేదీ వరకు సాఫ్ట్వేర్ అప్ ఇంటర్నెట్ సురక్షిత చెప్పడం కంటే అవసరమైన భాగం.

Next is a quick trick you can use if you have concerns about a specific website. Google’s web crawler visits millions of web-pages every day. అది చేసినప్పుడు, Google also checks for things that might hurt your computer. Google offers free access to reports that are generated based on this data. To check a particular website, కేవలం క్రింద రూపంలో చిరునామాను నమోదు.

Check a website for malware:

ఫారమ్ను ఉపయోగించి అయితే పైన వెబ్ సైట్ సురక్షితం హామీ లేదు, it will certainly limit the chances of you visiting a problematic website. Remember, just because a website is very well known does not mean it is immune from problems. Viruses have infected websites from The New York Times to the Drudge Report and everything in between. An ounce of caution can prevent a ton of problems when it comes to surfing the web.

మీరు మరియు మీ వ్యాపార వెబ్ న సురక్షిత ఉండగలరు ఎలా గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి, నేడు నన్ను సంప్రదించడానికి!