நீங்கள் ஒரு இணையவழி வலைத்தளம் இயங்குகிறீர்கள் மற்றும் அறிவிப்பு ஆணைகள் இன்று வழக்கத்திற்கு மாறாக மெதுவாக தெரிகிறது என்றால், இது முறைகளை சரியாக செயல்படும் என்று இருக்க முடியும். மாஸ்டர்கார்டு, விசா, பேபால், அமேசான், மற்றும் ஊழல் சேவையை துண்டித்து கொண்ட மற்ற நிறுவனங்கள் 4chan குழுக்கள் தங்கள் வலைத்தளங்களில் தாக்குதல்களை சந்தித்தது மற்றும் வேண்டும் “பெயரில்லாத” who are using Direct Denial of…

 Read More →