OS X Snow Leopard përdoruesit janë deri-ne-armë mbi një përditësim të fundit që e ka shkaktuar itunes e tyre të dështojë, but it isn’t Apple’s fault — a common hard-disk space-saving program is to blame.

 Read More →