It appears that the domain registrar Ascio Technologies has been targeted by a group of turkish hackers. Si rezultat i, faqet e internetit duke përfshirë edhe ato të korporatave të mëdha duke përfshirë Acer dhe Shtetet e parcelës Shërbimit janë duke u ridrejtuar, duke u dhënë atyre pamjen për të qenë hacked. While this does not affect the servers hosting data owned by the affected…

 Read More →