Një numër i konsumatorëve të Google Apps janë duke përjetuar probleme të qasjes në Google Adsense apo shërbime Doubleclick pasi llogaritë e tyre kanë qenë të migruar ose tranzicionit të reja të infrastrukturës Google Apps. This problem leaves users with no place to turn and no resolution in sight with disturbing messages like: Unauthorized Access We apologize for the inconvenience, but…

 Read More →