Recovering when Google Apps fails the Enterprise This is a story about IT, re dhe të gjitha gjërat e mëdha dhe të tmerrshme që të ndodhë kur të dy vijnë së bashku. In many ways cloud computing and Software as a Service (MSA) është një bekim për të pamjaftueshëm, overworked Information Technology departments who are expected to deliver the…

 Read More →