Nëse ju nuk bëni si faqen tuaj të Google ka një background image si Bing search, nuk është një gjendje e vështirë e thjeshtë – të ndryshuar http:// në bar vendndodhjen tuaj të https://

Vini re se ju duhet të përdorni edhe www. subdomain për këtë punë! A complete url should now look like this:

https://www.google.com/

Aktualisht ndryshon kjo do të sjellë përsëri sfond klasik të bardhë që ju kanë rritur në dashuri, dhe kjo është më i sigurt! https creates a secure connection between your browser and Google so it is more difficult for others to snoop in on what you are searching for.