Pas lëshimit të pahijshme Comodo e certifikatave për vende të tilla si Google, we have now been made publically aware of the same thing happening at the Certificate Authority diginotar.nl. Një çertifikatë për *. google.com është lëshuar, dhe duket se marrësi është qeveria iraniane. Ajo aktualisht është e paqartë pse këtë certifikatë ishte lëshuar, but it is…

 Read More →