Nëse ju nuk bëni si faqen tuaj të Google ka një background image si Bing search, nuk është një gjendje e vështirë e thjeshtë – change the http:// in your location bar to https:// Note that you must also use the www. subdomain për këtë punë! A complete url should now look like this: https://www.google.com/ Currently changing this will…

 Read More →