Počet zákazníkov služby Google Apps v ktorých dochádza k problémom s prístupom Google Adsense alebo Doubleclick služieb po ich účty boli delegované, alebo prešli na nové služby Google Apps infraštruktúry. This problem leaves users with no place to turn and no resolution in sight with disturbing messages like: Unauthorized Access We apologize for the inconvenience, but…

 Read More →