Information Technology Coordinator KEY QUALIFICATIONS: Kevin Hart bol poskytuje technické poradenstvo, projektové riadenie, programovanie, web-design, a nových mediálnych služieb na Floride za viac než desať rokov. Okrem jeho práca s mimovládnymi organizáciami a súkromnými spoločnosťami, sa podieľal na nezávislých správ a publicistiky. Pane. Hart has provided technical expertise to businesses ranging in size…

 Read More →