OS X Snow Leopard użytkownicy są aktualne w broni w ciągu ostatnich aktualizacji, który spowodował ich w iTunes nie, but it isn’t Apple’s fault — a common hard-disk space-saving program is to blame.

 Read More →