Po Comodo ’ s niewłaściwego wystawiania certyfikatów do miejsc takich jak Google, we have now been made publically aware of the same thing happening at the Certificate Authority diginotar.nl. Certyfikat dla *. wydano Google.com in English, i wydaje się, że odbiorca jest rząd Iranu. Nie jest obecnie jasne, dlaczego ten certyfikat został wystawiony, but it is…

 Read More →