Wielu użytkowników brakuje media z ich urządzeń po aktualizacji do touch 4.2 – prosty utrwalić można przywrócić brakujące utwory, wideo, i zdjęcia.

 Read More →