OS X Snow Leopard-gebruikers zijn up-in-armen over een recente update die ervoor zorgde dat hun iTunes te mislukken, but it isn’t Apple’s fault — a common hard-disk space-saving program is to blame.

 Read More →