Information Technology Coordinator KEY QUALIFICATIONS: Kevin Hart telah memberikan bimbingan teknikal, pengurusan projek, pengaturcaraan, web desain, dan media baru perkhidmatan di Florida selama lebih dari satu dekad. Selain bekerja dengan NGO dan syarikat swasta, beliau telah menyumbang kepada berita yang bebas dan kewartawanan. Mr. Hart has provided technical expertise to businesses ranging in size…

 Read More →