Ако се користат нови верзии на Open Office или Либре Канцеларијата на Macintosh компјутер може да се доживее со страшната JRE грешка. Оваа грешка предизвикува секакви проблеми, вклучувајќи предизвикување на програмата за да се замрзне и што е невозможно да се откаже од некои дијалог кутии. За среќа, постои еден фикс. For those of…

 Read More →