По несоодветна издавање Comodo на сертификати до сајтови како Google, we have now been made publically aware of the same thing happening at the Certificate Authority diginotar.nl. Сертификат за *. google.com е издадена, и се чини дека примачот е иранската влада. Таа во моментов е нејасно зошто овој сертификат е издаден, but it is…

 Read More →