ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ທັນ: Apple ໄດ້​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ທັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ 2011-003 ທີ່​ຄວນ​ຈະ​ເອົາ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ malware ນີ້​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ. Details about the removal process provided by this security patch can be found here. ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ທັນ​ນີ້​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ໄປ​ກວດ​ສອບ​ໃນ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບົບ​ຊອບ​ແວ. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ, Apple Support document HT4650 outlines Apple’s recommended…

 Read More →