ຜູ້​ໃຊ້ OS X Leopard Snow ແມ່ນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຂນ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ​ເກີດ​ຈາກ iTunes ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຊັ່ນ​ການ​ແລກ, but it isn’t Apple’s fault — a common hard-disk space-saving program is to blame.

 Read More →