ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ທໍາ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ກູ​ໂກ​ມີ​ຮູບ​ເປັນ​ພື້ນ​ຖານ​ເຊັ່ນ​: bing ຄົ້ນ​ຫາ, ມີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ງ່າຍ​ດາຍ – change the http:// in your location bar to https:// Note that you must also use the www. subdomain ສໍາ​ລັບ​ການ​ນີ້​ເພື່ອ​ເຮັດ​ວຽກ! A complete url should now look like this: ທີ່ HTTP://www.google.com/ Currently changing this will…

 Read More →