OS X, ಹಿಮ ಚಿರತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಐಟ್ಯೂನ್ಸ್ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕಾರಣವಾದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ ಇನ್-ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇವು, but it isn’t Apple’s fault — a common hard-disk space-saving program is to blame.

 Read More →