შემდეგ Comodo ის არასწორი გაცემის სერთიფიკატები საიტები როგორიცაა Google, we have now been made publically aware of the same thing happening at the Certificate Authority diginotar.nl. სერთიფიკატი *. google.com გაიცა, და როგორც ჩანს, მიმღები ირანის მთავრობა. ეს არის გაკეთებული გაუგებარია რატომ ამ მოწმობა გაიცა, but it is…

 Read More →