Google-ը փոխել այնպես, վերջերս իրենց որոնման կարծես ավելի սերտորեն համապատասխանի սարքերը առաջարկած մրցակից որոնման մատակարար Bing, բայց շատերը օգտվողները դուր չի գալիս, որ նոր ինտերֆեյսի. Եթե ​​դուք դեռ նախընտրում հին միջերեսի կա դեռ հեշտ լուծում: պարզապես ձեր Google-ի շքաթերթը եւ էջանիշները է…

 Read More →