It appears that the domain registrar Ascio Technologies has been targeted by a group of turkish hackers. Արդյունքում, շատ ինտերնետային կայքեր, այդ թվում `այդ թվում խոշոր կորպորացիաների Acer եւ Միացյալ հողամասի ծառայության են Վերահղված, տալով նրանց տեսքը նենգամիտ ներխուժման ենթարկվելուց. While this does not affect the servers hosting data owned by the affected…

 Read More →